1 2 3

Искане за присъствие на Общо събрание на адвокатите от страната

ДО ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ Гр.София 1000, ул.Цар Калоян 1а Копие до: Членовете на всички адвокатски съвети Искане за присъствие на Общото събрание на адвокатите от страната на 24.02.2018 г. в гр.София, хотел Балкан ОТ адвокат Светлозар Анастасов Николов, АК-Варна Адрес на адвокатската кантора: Гр.Варна 9000, ул.Ангел Кънчев 19, ет.1 , ап.1 Уважаеми членове на Висшия […]

Висшият дисциплинарен съд оправда изцяло адв. Светлозар Николов по скалъпена жалба

Висшият дисциплинарен съд оправда изцяло адв. Светлозар Николов по скалъпена жалба Жалба от Атанас Митев Протокол от 31.07.2017 дд.31 Протокол от 19.09.2017 д.д.31 Решение по д.д.31 на ДС при АК Варна Проткол от 14.12.2017 г. по д.д.51 Висш ДС Решение по д.д.51 Висш ДС

ПОБЕДА! Решение на ВКС, което ви връща имота и създава съдебна практика срещу ЧСИ

С въвеждането на Гражданско-процесуалния кодекс през 2008 г., съществено се ограничиха ефективните възможности за защита срещу незаконосъобразни действия и актове на частните съдебни изпълнители. Освен обществената ни борба срещу това безпринципно нарушение на правата на длъжниците, ние ежедневно водим борба в съда до постигане на победа. В практиката си използваме един от последните възможни варианти […]

„Другарски съд” с цел отнемане адвокатските права на адв. Светлозар Николов (видео и документация)

На 1 септември 2016 г. приключи подписката за подкрепа на искането на адвокат Светлозар Николов за произвеждане на Референдум за освобождение на България от финансово робство и управление чрез пряка демокрация по следните девет въпроса: 1.Да се забрани ли на банките да променят едностранно лихвите и условията на договорите за всички видове кредити за физически […]

Въпрос №9 от Подписка за Референдум БанкСтоп

Въпрос №9 от Подписка за Референдум БанкСтоп: Да се провежда ли национален референдум по всички въпроси от компетентността на Народното събрание, поискан от инициативен комитет с подписка от 100 000 подписа, събирани в продължение на не повече от една година?   Можете да свалите бланка с всички 9 въпроса за подписката от тук: Blanka Podpiska […]

Въпрос №8 от Подписка за Референдум БанкСтоп

Въпрос №8 от Подписка за Референдум БанкСтоп: Да имат ли право всички потърпевши лица и организации да завеждат колективни искове, без да им се налагат ограничения от държавата или съда?   Можете да свалите бланка с всички 9 въпроса за подписката от тук: Blanka Podpiska BankStop Referendum Пояснения: 8. Да имат ли право всички потърпевши […]

Въпрос №7 от Подписка за Референдум БанкСтоп

Въпрос №7 от Подписка за Референдум БанкСтоп: Да бъде ли създаден финансов омбудсман, финансиран от държавния бюджет, пряко избиран от гражданите за срок от четири години, който безплатно да разглежда жалби и спорове между банки и потребители? Можете да свалите бланка с всички 9 въпроса за подписката от тук: Blanka Podpiska BankStop Referendum

Въпрос №6 от Подписка за Референдум БанкСтоп

Въпрос №6 от Подписка за Референдум БанкСтоп: Да бъде ли задължен съдебният изпълнител при определяне на началната цена за всяка първа публична продан на недвижим имот, да назначава независим оценител за определяне на пазарната му стойност? Можете да свалите бланка с всички 9 въпроса за подписката от тук: Blanka Podpiska BankStop Referendum

Въпрос №5 от Подписка за Референдум БанкСтоп

Въпрос №5 от Подписка за Референдум БанкСтоп: Всички актове и действия на съдебния изпълнител да подлежат ли на обжалване от страните пред окръжен и апелативен съд и да се разглеждат в открито съдебно заседание ? Можете да свалите бланка с всички 9 въпроса за подписката от тук: Blanka Podpiska BankStop Referendum Пояснения: 5. Всички актове и […]

1 2 3