1 2 3 4

Иван Гешев – „Пинокио“

В първото си интервю като единствен кандидат към момента за главен прокурор Иван Гешев каза най-малко две неистини. Или – ако се придържаме към неговия грубоват и директен изказ – чисти лъжи. Носът му порасна ексклузивно като на Пинокио, когато лъже. Какво твърди Гешев? „Това, че дали има един или повече кандидати, не изключва по […]

Становище на Висшия адвокатски съвет относно качествата, които трябва да притежават кандидатите за главен прокурор на Република България

  Законът за съдебната власт (ЗСВ) доразвива предписанията на Конституцията на Република България (Конституцията), като урежда детайлно производството по избор и назначаване на главен прокурор. По силата на чл. 173, ал. 8 ЗСВ, становище по всяка конкретно издигната кандидатура може да бъде изразено от редица институции и организации, чиято дейност пряко или косвено има отношение […]

ivan geshev

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДА ОЦЕНИ ИВАН ГЕШЕВ ДАЛИ СЪОТВЕСТВА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ И ЕТИЧНИ КРИТЕРИИ

Висшият съдебен съвет (ВСС) да оцени съответствието на тезите на кандидата за обвинител №1 Иван Гешев, който в момента е зам.-главен прокурор, с професионалните и етични критерии за заеманата от него длъжност. За това настояват в отворено писмо, разпратено до медиите, десетима адвокати. Повод за него е вчерашното интервю на зам.-главния прокурор пред БНТ (повече […]

„СИСТЕМАТА УБИВА“ ПОЧТЕНИТЕ СЪДИИ У НАС

Проф.д.ю.н. Атанас Семов е носител на най-престижното академично отличие на ЕС „Катедра Жан Моне“. Създател е на единствената в Източна Европа международна магистърска програма по Право на ЕС, която се изучава в Софийския университет. Бил е зам.-председател на Народното събрание и председател на Групата за приятелство с Франция и главен редактор на Международния журнал по […]

,,Благодарствено писмо“ до Юлиян Георгиев

  Г-н Юлиян Георгиев, Изразявам благодарността си за това, че за първи път от избора Ви за председател на АК Варна през 2013 г. уведомявате членовете на Адвокатска колегия Варна за пълния дневен ред на насроченото от Вас заседание на Адвокатски съвет Варна за 23.07.2019 г. от 9.00 ч. Това Ваше действие е в пълно […]

Проблемните области в Частното съдебно изпълнение и Заповедното производство

  ДОКЛАД ЗА ПРОБЛЕМНИ ОБЛАСТИ В ЧАСТНОТО СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО ОТ НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС Доверието на обществеността в частното съдебно изпълнение е от изключително значение за нормалното функциониране на съдилищата и цялата съдебна система. Настоящият доклад систематизира проблемните области на частното съдебно изпълнение, с цел неговото реформиране и създаване на функциониращо […]

Мая Манолова ще спасява ли длъжниците или е поредният бъдещ премиер-месия, който ще реши всички проблеми на народа ни !?

Нека се запознаем с делата на Мая Манолова от времето, когато беше от БСП , тъй като сега е омбудсман избран от ГЕРБ и БСП.     От Протокол №23 за проведеното на 13.06.2007 г. заседание на Комисията по правни въпроси научаваме, че в обсъждането на проекта за Глава XXXVII са взели участие БориславБелазелков от […]

Искане за присъствие на Общо събрание на адвокатите от страната

ДО ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ Гр.София 1000, ул.Цар Калоян 1а Копие до: Членовете на всички адвокатски съвети Искане за присъствие на Общото събрание на адвокатите от страната на 24.02.2018 г. в гр.София, хотел Балкан ОТ адвокат Светлозар Анастасов Николов, АК-Варна Адрес на адвокатската кантора: Гр.Варна 9000, ул.Ангел Кънчев 19, ет.1 , ап.1 Уважаеми членове на Висшия […]

Висшият дисциплинарен съд оправда изцяло адв. Светлозар Николов по скалъпена жалба

Висшият дисциплинарен съд оправда изцяло адв. Светлозар Николов по скалъпена жалба Жалба от Атанас Митев Протокол от 31.07.2017 дд.31 Протокол от 19.09.2017 д.д.31 Решение по д.д.31 на ДС при АК Варна Проткол от 14.12.2017 г. по д.д.51 Висш ДС Решение по д.д.51 Висш ДС

ПОБЕДА! Решение на ВКС, което ви връща имота и създава съдебна практика срещу ЧСИ

С въвеждането на Гражданско-процесуалния кодекс през 2008 г., съществено се ограничиха ефективните възможности за защита срещу незаконосъобразни действия и актове на частните съдебни изпълнители. Освен обществената ни борба срещу това безпринципно нарушение на правата на длъжниците, ние ежедневно водим борба в съда до постигане на победа. В практиката си използваме един от последните възможни варианти […]

1 2 3 4