1 2 3 4

Лични консултации с адв. Светлозар Николов в Русе, Стара загора и Пазарджик

Адвокат Светлозар Николов организира лични срещи с предварително записалите се за провеждане на консултации относно защита на правата и имуществото на длъжниците /кредитополучатели, съкредитори, поръчители, съдлъжнци, ипотекарни гаранти/, както и за възможността за обявяване на несъстоятелност на физическо лица на основание Регламент ЕО №1346/2000 на територията на ЕС. Срещите се осъществяват единствено с предварително уговорен час […]

Изпълнителен лист

Заповедното производство е самостоятелно и специално производство пред съд, насочено да създаде съдебно изпълнително основание за принудително събиране на безспорни вземания и по същество е двуинстанционно/съгласно Тълкувателно решение № 4/2013 от 18.06.2014 г. по тълк. дело № 4/2013 г. на ОСГТК на ВКС/ И така, коя държава може да допусне, законно НЯ ‪#‎КОЙ‬ да се […]

1 2 3 4