Въпрос №5 от Подписка за Референдум БанкСтоп

Въпрос №5 от Подписка за Референдум БанкСтоп: Всички актове и действия на съдебния изпълнител да подлежат ли на обжалване от страните пред окръжен и апелативен съд и да се разглеждат в открито съдебно заседание ? Можете да свалите бланка с всички 9 въпроса за подписката от тук: Blanka Podpiska BankStop Referendum Пояснения: 5. Всички актове и […]

Въпрос №4 от Подписка за Референдум БанкСтоп

Въпрос №4 от Подписка за Референдум БанкСтоп: Да се отмени ли частното съдебно изпълнение? Можете да свалите бланка с всички 9 въпроса за подписката от тук: Blanka Podpiska BankStop Referendum Пояснения: 4. Да се отмени ли частното съдебно изпълнение? Въвеждането на частното съдебно изпълнение през 2005 г. е реформа, която нанесе най-големите вреди на българския народ […]

Въпрос №3 от Подписката за Референдум Банкстоп

Въпрос №3 от Подписката за Референдум Банкстоп: Да бъде ли освободено физическото лице от всичките си финансови задължения в срок до една година от обявяването на несъстоятелността си пред съда на основание Регламент (ЕО) №1346/2000 ? Можете да свалите бланка с всички 9 въпроса за подписката от тук: Blanka Podpiska BankStop Referendum Пояснения: 3. Да бъде […]

Въпрос No 2, подписка за референдум БанкСтоп

Въпрос №2 от Подписка за Референдум БанкСтоп: Да се отмени ли чл. 417 и чл. 418 ГПК, който задължава районния съд да постановява незабавно изпълнение? Можете да свалите бланка с всички 9 въпроса за подписката от тук: Blanka Podpiska BankStop Referendum Пояснения: 2. Да се отмени ли чл.417 и чл.418 ГПК, който задължава районния съд да […]

Въпрос No 1, подписка за референдум БанкСтоп

Въпрос №1 от Подписка за Референдум БанкСтоп: Да се забрани ли на банките да променят едностранно лихвите и условията на договорите за всички видове кредити за физически и юридически лица? Можете да свалите бланка с всички 9 въпроса за подписката от тук: Blanka Podpiska BankStop Referendum

Бланка за сваляне на Подписка за Референдум Банк Стоп

На 1 юни 2016 г. започна подписка в подкрепа на Искане от инициативен комитет с председател адв. Светлозар Николов за произвеждане на Национален референдум за освобождение на България от финансово робство и управление чрез пряка демокрация. Поставените за гласуване на „Национален референдум за освобождение на България от финансово робство и управление чрез пряка демокрация” въпроси […]

Лични консултации с адв. Светлозар Николов в Русе, Стара загора и Пазарджик

Адвокат Светлозар Николов организира лични срещи с предварително записалите се за провеждане на консултации относно защита на правата и имуществото на длъжниците /кредитополучатели, съкредитори, поръчители, съдлъжнци, ипотекарни гаранти/, както и за възможността за обявяване на несъстоятелност на физическо лица на основание Регламент ЕО №1346/2000 на територията на ЕС. Срещите се осъществяват единствено с предварително уговорен час […]

Изпълнителен лист

Заповедното производство е самостоятелно и специално производство пред съд, насочено да създаде съдебно изпълнително основание за принудително събиране на безспорни вземания и по същество е двуинстанционно/съгласно Тълкувателно решение № 4/2013 от 18.06.2014 г. по тълк. дело № 4/2013 г. на ОСГТК на ВКС/ И така, коя държава може да допусне, законно НЯ ‪#‎КОЙ‬ да се […]