Победа за цяла Българя срещу банкерите! ВКС реши: едностранното увеличаване на лихвата е нищожно.

Върховният касационен съд с решение по гр.д.№1899/2015г., 4-то гр.отделение формира задължителна за първоинстанционните и въззивните съдилища практика относно масово извършваната от банките в България практика на едностранно увеличаване лихвата по кредитите. ВКС посочва категорично, че клаузата за едностранно увеличаване на лихвата е нищожна, а надвзетата сума подлежи на връщане. Още през 2008г. адвокат Светлозар Николов […]

1 3 4 5