Въпрос №9 от Подписка за Референдум БанкСтоп

Въпрос №9 от Подписка за Референдум БанкСтоп: Да се провежда ли национален референдум по всички въпроси от компетентността на Народното събрание, поискан от инициативен комитет с подписка от 100 000 подписа, събирани в продължение на не повече от една година?   Можете да свалите бланка с всички 9 въпроса за подписката от тук: Blanka Podpiska […]

Въпрос №8 от Подписка за Референдум БанкСтоп

Въпрос №8 от Подписка за Референдум БанкСтоп: Да имат ли право всички потърпевши лица и организации да завеждат колективни искове, без да им се налагат ограничения от държавата или съда?   Можете да свалите бланка с всички 9 въпроса за подписката от тук: Blanka Podpiska BankStop Referendum Пояснения: 8. Да имат ли право всички потърпевши […]

Въпрос №7 от Подписка за Референдум БанкСтоп

Въпрос №7 от Подписка за Референдум БанкСтоп: Да бъде ли създаден финансов омбудсман, финансиран от държавния бюджет, пряко избиран от гражданите за срок от четири години, който безплатно да разглежда жалби и спорове между банки и потребители? Можете да свалите бланка с всички 9 въпроса за подписката от тук: Blanka Podpiska BankStop Referendum

Въпрос №6 от Подписка за Референдум БанкСтоп

Въпрос №6 от Подписка за Референдум БанкСтоп: Да бъде ли задължен съдебният изпълнител при определяне на началната цена за всяка първа публична продан на недвижим имот, да назначава независим оценител за определяне на пазарната му стойност? Можете да свалите бланка с всички 9 въпроса за подписката от тук: Blanka Podpiska BankStop Referendum

Въпрос №5 от Подписка за Референдум БанкСтоп

Въпрос №5 от Подписка за Референдум БанкСтоп: Всички актове и действия на съдебния изпълнител да подлежат ли на обжалване от страните пред окръжен и апелативен съд и да се разглеждат в открито съдебно заседание ? Можете да свалите бланка с всички 9 въпроса за подписката от тук: Blanka Podpiska BankStop Referendum Пояснения: 5. Всички актове и […]

Въпрос №4 от Подписка за Референдум БанкСтоп

Въпрос №4 от Подписка за Референдум БанкСтоп: Да се отмени ли частното съдебно изпълнение? Можете да свалите бланка с всички 9 въпроса за подписката от тук: Blanka Podpiska BankStop Referendum Пояснения: 4. Да се отмени ли частното съдебно изпълнение? Въвеждането на частното съдебно изпълнение през 2005 г. е реформа, която нанесе най-големите вреди на българския народ […]

Въпрос №3 от Подписката за Референдум Банкстоп

Въпрос №3 от Подписката за Референдум Банкстоп: Да бъде ли освободено физическото лице от всичките си финансови задължения в срок до една година от обявяването на несъстоятелността си пред съда на основание Регламент (ЕО) №1346/2000 ? Можете да свалите бланка с всички 9 въпроса за подписката от тук: Blanka Podpiska BankStop Referendum Пояснения: 3. Да бъде […]

Въпрос No 2, подписка за референдум БанкСтоп

Въпрос №2 от Подписка за Референдум БанкСтоп: Да се отмени ли чл. 417 и чл. 418 ГПК, който задължава районния съд да постановява незабавно изпълнение? Можете да свалите бланка с всички 9 въпроса за подписката от тук: Blanka Podpiska BankStop Referendum Пояснения: 2. Да се отмени ли чл.417 и чл.418 ГПК, който задължава районния съд да […]

Въпрос No 1, подписка за референдум БанкСтоп

Въпрос №1 от Подписка за Референдум БанкСтоп: Да се забрани ли на банките да променят едностранно лихвите и условията на договорите за всички видове кредити за физически и юридически лица? Можете да свалите бланка с всички 9 въпроса за подписката от тук: Blanka Podpiska BankStop Referendum