Участие на адв. Светлозар Николов в Студио Хъ от 19.05.23г.

На 19.05.23г. адв. Светлозар Николов участва в предаването „Студио Хъ“ в телевизия 7/8. Интервюто може да гледате тук.

Становище на адв. Николов за законопроекта за несъстоятелност на физическите лица

  1.Свръхзадлъжнялостта на физ. лица не е само личен проблем, а най-вече национален, защото е ясна индикация за нивото на бедност в държавата ни. Предложеният проект не решава проблема с физическите лица, изпаднали в положение на постоянна и до степен на пълна невъзможност да изплащат задълженията си, нито предлага опростено производство. Дори липсва възможност за […]

Декларация на Общото събрание на адвокатите от страната

„Ние, българските адвокати, чрез Общото събрание на адвокатите от страната, изразяваме голямата си тревога от случващото се в държавата през последните месеци в законодателната, изпълнителната и съдебната власт, което поставя в опасност законността и върховенството на правото. Обръщаме се към представителите на трите власти с призив за отговорно и конститцуионосъобразно поведение при упражняване на правомощията […]

франсуа митеран

VIVRE LA LIBERTE или АВЕ ЦЕЗАРЕ! ОБРЕЧЕНИТЕ НА ПОРУГАВАНЕ ТЕ ПОЗДРАВЯВАТ!

Навремето,когато Франсоа Митеран бе президент на Франция, бе наказан с порицание от колегите си от парижкото баро, за това, че макар и президент не се явил на общото събрание на парижките адвокати, с което демонстрирал високомерно отношение към колегите си! Ама това е друга държава, друг народ, други адвокати, други нрави и традиции…! Там не […]

Кой е адвокат Светлозар Николов

Можем ли ние като граждани пряко да участваме в управлението на държавата? Има ли причина поради която ние гражданите се чувстваме безпомощни за да променим страната си? Консултантска кантора „Светлозар Николов” е създадена през 2005 г., като правно-счетоводна кантора, а от 2009г. е специализирана изцяло в защитата на правата, финансовите интереси, движимото и недвижимо имущество […]

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка

1. ВЪВЕДЕНИЕ Механизмът за сътрудничество и проверка (МСП) беше създаден при присъединяването на България към Европейския съюз през 2007 г. Постигнато беше съгласие, че са необходими допълнителни усилия в ключови области, за да се отстранят слабостите в реформата на съдебната система, както и при борбата с корупцията и противодействието на организираната престъпност. Оттогава досега докладите […]

Победа за цяла Българя срещу банкерите! ВКС реши: едностранното увеличаване на лихвата е нищожно.

Върховният касационен съд с решение по гр.д.№1899/2015г., 4-то гр.отделение формира задължителна за първоинстанционните и въззивните съдилища практика относно масово извършваната от банките в България практика на едностранно увеличаване лихвата по кредитите. ВКС посочва категорично, че клаузата за едностранно увеличаване на лихвата е нищожна, а надвзетата сума подлежи на връщане. Още през 2008г. адвокат Светлозар Николов […]