Кой е адвокат Светлозар Николов

Можем ли ние като граждани пряко да участваме в управлението на държавата? Има ли причина поради която ние гражданите се чувстваме безпомощни за да променим страната си? Консултантска кантора „Светлозар Николов” е създадена през 2005 г., като правно-счетоводна кантора, а от 2009г. е специализирана изцяло в защитата на правата, финансовите интереси, движимото и недвижимо имущество […]

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка

1. ВЪВЕДЕНИЕ Механизмът за сътрудничество и проверка (МСП) беше създаден при присъединяването на България към Европейския съюз през 2007 г. Постигнато беше съгласие, че са необходими допълнителни усилия в ключови области, за да се отстранят слабостите в реформата на съдебната система, както и при борбата с корупцията и противодействието на организираната престъпност. Оттогава досега докладите […]

Победа за цяла Българя срещу банкерите! ВКС реши: едностранното увеличаване на лихвата е нищожно.

Върховният касационен съд с решение по гр.д.№1899/2015г., 4-то гр.отделение формира задължителна за първоинстанционните и въззивните съдилища практика относно масово извършваната от банките в България практика на едностранно увеличаване лихвата по кредитите. ВКС посочва категорично, че клаузата за едностранно увеличаване на лихвата е нищожна, а надвзетата сума подлежи на връщане. Още през 2008г. адвокат Светлозар Николов […]