Социална отговорност

Социално-обществена отговорност

Констултантска кантора „Светлозар Николов” е компания, която осъзнава своята отговорност към обществото за информиране на гражданите относно финансовите им права и правата им на длъжник.
Имаме за цел изграждане на общество, което формира Брутен вътрешен продукт без вземане на кредити,а въз основа на производство на стоки и предоставяне на услуги, от които има потребност на пазара и разрешават конкретни обществени проблеми.

Програма Безплатна защита

Нашата отговорност е с целия си професионализъм и морал да защитаваме правата и имуществото на слабия човек изпаднал в дългове от злонамерени действия на неговите кредитори, основно банки. Вярваме, че е по-добре за човек да живее без никакъв дълг и се стремим да освободим хората от свръхзадлъжнялостта, в която са изпаднали.
Поради това, ние винаги сме поемали случаи на хора, които не са могли да си заплатят предоставяната услуга от нас, но имат нужда от защита.
Ако в действителност сте в много тежко положение и нямате никаква финансова въможност за заплащане, можете да кандидатствате за програмата ни „Безплатна защита”. Очакваме от Вас, да опишете подробно как се стигна до тази тежка за Вас ситуация, като опишете подбробно всички Ваши кредити, какво е сегашното Ви положение и какви са плановете Ви за в бъдеще. Опишете подробно отношенията Ви с кредиторите, цялата писмена кореспонденция, лични срещи и телефонни разговори.

Изпратете ни информацията на адрес:

Гр.Варна 9000, ул.Преслав 46, ет.3 за програма Безплатна защита

Качеството на предоставяната от нас услуга е винаги на най-високо ниво, независимо от сумата, която запаща клиента и от това дали е включен в програмата „Безплатна защита”.

Ние, подробно ще разгледаме Вашето писмо и в десетдневен срок, ще ви отговорим, относно решението си.
Консултантска кантора „Светлозар Николов” не се ангажира задължително да включи в програмата „Безплатна защита” всеки, който кандидатства за нея и не поема никакви задължения към лицата, които са кандидатствали.
Решението и критериите по които извършваме одобрението са въпрос на свободна воля и не дължим мотивиране на решението си за отказ.