Публикувано на 26.02.2020 / 19:51

Проверка на привилегиите на банките и правата на кредитополучателите извърши Европейската комисия по петициите

Проверка, свързана с привилегията на банките по чл.417, т.2 ГПК и правата на кредитополучателите, извърши Комисията по петиции на Европейският парламент при посещението си в България.

България е предприела стъпки за подобряването на правата на българските потребители в сферата на кредитополучаването, ще продължим да следим прилагането на законовите изменения.“ Tова заяви председателят на комисията по петиции на ЕП Дулорс Монсерат (ЕНП, Испания) по време на пресконференция на 26 февруари в София.

Комисията по петиции на ЕП посети България във връзка с получени множество петиции, за нарушаване правата на потребителите при получаване на кредити.

В пресконференцията взеха участие Дулорс Монсерат (ЕНП, Испания), председател, Лорант Винце (ЕНП, Румъния), Кристиан Терхеш (С&Д, Румъния) и Татяна Жданока (Зелени/ЕСА, Латвия), които бяха на тридневно посещение в България между 24 и 26 февруари. Те бяха придружени от българските евродепутати Цветелина Пенкова (С&Д) и Андрей Слабаков (ЕКР). Темите, засегнати по време на пресконферецията, включваха предполагаеми нарушения на правата на потребителите, свързани с ролята на съдебните изпълнители, нарушението на правото на справедлив процес и нарушенията на Директива 93/13/ЕИО относно нелоялни условия в потребителските договори, както и теми относно спазването на законодателството в областта на околната среда и отпадъците по отношение на предвидените депа за отпадъци в община Монтана.

Председателят на Комисията по петиции Дулорс Монсерат (ЕНП, Испания) заяви: „Ние сме близо до българските граждани и до българските институции, на които искам да благодаря за позитивното посрещане и сътрудничество. Имахме много интензивни два дни и половина в България. Посещението ни беше предизвикано от голям брой петиции, получени по въпроси, свързани с правата на потребителите, по-специално със злоупотреби с клаузи в договорите за кредити. Разговорите ни с различни заинтересовани страни ни помогнаха да разберем по-добре ситуацията. Отбелязваме скорошните усилия, предприети от България за изменение на Гражданския процесуален кодекс, за справяне с трайните недостатъци, посочени от вносителите на петициите и засягащи много български граждани. Това е първата стъпка, за да се гарантира балансът между правата и задълженията на потребителите и кредитните институции. Нашият доклад, който ще обобщи резултатите от официалното ни посещение, ще включва заключения и препоръки, с които ще посочим аспекти, които според нас трябва да бъдат подобрени, за да се гарантира по-добрата защита на потребителите.“

Относно посещението в Монтана г-жа Монсерат изтъкна ползотворните срещи, които евродепутатите са провели с петиционерите и представителите на местната администрация и регионалните органи по околна среда и отбеляза известният напредък в управлението на отпадъците, както и желанието на местните органи да продължат работата по сигналите на гражданите.

По време на официалното си посещение евродепутатите се срещнаха с вносители на петиции, представители на държавната администрация от Министерството на правосъдието, Министерството на икономиката, Българската народна банка, професионални асоциации, организации за защита на потребителите, както и Омбудсмана на Република България. Делегацията посети също така депото за отпадъци в град Монтана и се срещна с представители на местната администрация и регионалните органи по околна среда.

Целта на посещението бе да даде възможност на представителите на комисията по петиции да се запознаят отблизо с позициите както на вносителите на петиции, така и на представителите на държавната администрация и други заинтересовани страни.

Комисията по петиции ще изготви доклад, който ще обобщи резултатите от официалното посещение и ще включва заключения и препоръки за подобрения, за да се гарантира по-добрата защита на потребителите. Докладът ще бъде гласуван в комисията на ЕП в близките месеци и ще бъде достъпен за гражданите.

Чрез внасянето на петиции в Европейския парламент се гарантира правото на гражданите на ЕС да подават петиции, което е едно от основните права на всички европейски граждани и на всички лица, пребиваващи на територията на Съюза, залегнало както в Договора за ЕС, така и в Хартата на основните права.

Подадените петиции позволяват на Парламента, чрез комисията по петиции, постоянно да следи как на практика се прилага европейското законодателство и да прави оценка на степента, в която европейските институции отговарят на важните за гражданите теми.

Целта на комисията по петиции е да дава отговор на всички петиции и когато е възможно, да намира извънсъдебни решения на основателно повдигнати от вносителите проблеми, свързани с областите на дейност на ЕС.

Адвокат Светлозар Николов беше част от делегация на правозащитници за защита на петициите

в Европейския парламент на 19.06.2018 г. и заяви: „Нашите управници явно не искат да променят

законодателството чрез еволюция. Молим ви да спрете това безобразие, защото народа вече се

готви за революция в България.” Видео от изказването на адв. Николов тук!