Публикувано на 02.06.2016 / 15:41

Бланка за сваляне на Подписка за Референдум Банк Стоп

На 1 юни 2016 г. започна подписка в подкрепа на Искане от инициативен комитет с председател адв. Светлозар Николов за произвеждане на Национален референдум за освобождение на България от финансово робство и управление чрез пряка демокрация.

Поставените за гласуване на „Национален референдум за освобождение на България от финансово робство и управление чрез пряка демокрация” въпроси са:

1. Да се забрани ли на банките да променят едностранно лихвите и условията на договорите за всички видове кредити за физически и юридически лица ?

2. Да се отмени ли чл. 417 и чл. 418 ГПК, който задължава районния съд да постановява незабавно изпълнение ?

3. Да бъде ли освободено физическото лице от всичките си финансови задължения в срок до една година от обявяването на несъстоятелността си пред съда на основание Регламент (ЕО) №1346/2000 ?

4. Да се отмени ли частното съдебно изпълнение ?

5. Всички актове и действия на съдебния изпълнител да подлежат ли на обжалване от страните пред окръжен и апелативен съд и да се разглеждат в открито съдебно заседание ?

6. Да бъде ли задължен съдебният изпълнител при определяне на началната цена за всяка първа публична продан на недвижим имот да назначава независим оценител за определяне на пазарната му стойност ?

7. Да бъде ли създаден финансов омбудсман, финансиран от държавния бюджет, пряко избиран от гражданите за срок от четири години, който безплатно да разглежда жалби и спорове между банки и потребители ?

8. Да имат ли право всички потърпевши лица и организации да завеждат колективни искове, без да им се налагат ограничения от държавата или съда ?

9. Да се провежда ли национален референдум по всички въпроси от компетентността на Народното събрание, поискан от инициативен комитет с подписка от 100 000 подписа, събирани в продължение на не повече от една година ?

Всеки български гражданин, който подкрепя искането за провеждане на референдум по горепосочените въпроси, може да се подпише или да събира подписи, като изтегли бланката за подписи от линка за сваляне на PDF файл тук: Blanka Podpiska BankStop Referendum.

Моля, изпратете бланките с подписите на адрес: гр. Варна 9004, ул. Ангел Кънчев 19, ет. 1, ап.1. тел. за контакт: 0899/877-583!

Моля да попълвате четливо данните си в подписката, като в графата „АДРЕС”, положите адреса си по лична карта!

Във всяка една бланка има 12 реда за подписи. Ще съм благодарен на всеки, който разпечата бланката и помоли свои приятели и роднини да подпишат подписката за иницииране на  Банк Стоп Референдум.

С уважение,

адв. Светлозар Николов

Вашият коментар