Публикувано на 10.04.2020 / 19:48

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО БОЙКО БОРИСОВ

от адвокати ОРГАНИЗИРАНИ ВЪВ ФЕЙСБУК ОБЩНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ АДВОКАТИ

Във връзка с Ваш отговор на журналистически въпрос от 10 април 2020г. дали ще бъдат подпомогнати със съответните социални мерки в кризата по време и след въведеното в страната извънредно положение и адвокатите, след като бяха отпуснати средства за самоосигуряващите се артисти, а именно : „Айде бе! Сега и на адвокатите ли ще трябва да даваме пари!?!  Те нямат ли си ?“ – ние, като част от българските адвокати и членове най – голямата неформална  адвокатска общност в България – ФОБА, изразяваме своето силно възмущение от цялостното отношение на държавата към нашата гилдия, в лицето на изпълнителната и законодателната власт и лично във Ваше лице, както и относно изказване на министъра на финансите Владислав Горанов.

Припомняме, че Адвокатурата е призвана да подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси и това е уредено в най-висшия нормативен акт на държавата, а именно – Конституцията. При установеното със закон извънредно положение, съдилищата бяха затворени и правораздаването отложено за неизвестен период от време. По този начин бяха поставени под „принудителна карантина“ и адвокатите. Имунната система на обществото се изгражда от силна и независима съдебна власт, а адвокатите често са последната преграда на обществото пред произвола и несправедливостта. В този смисъл, считаме че пренебрежителното отношение и пълното неглижиране на проблемите от страна на държавата относно адвокатите е посегателство срещу цялото общество!

Извънредното положение предполага равно третиране от държавата на всички засегнати групи от обществото и недискриминация по професионален признак, а безспорно Адвокатурата е засегната значително от въведените ограничителни мерки. Първо, защото достъпът до съдилищата на практика е преустановен, а голяма част от адвокатските кантори затворени и, второ: в страната има над 6000 адвокати, които предоставят услуги в бюрата за правна помощ и, на които напрактика държавата заплаща унизително ниски, възнаграждения и поемат основната тежест в момента.

В редица държави адвокатите бяха директно подкрепени с отпускане на средства, освен другите мерки за подпомагане, защото правителствата им осъзнават, че тази част от обществото, освен че не са „маргинали“, са и изрядни данъкоплатци, формиращи не малка част държавния бюджета.

Мерките, предприети от държавата и гласуваните промени в извънредното законодателство с оглед извънредното положение за пореден път показа отношението на държавата към защитниците на правата и интересите на гражданите.  Съгласно чл. 29 от  Закона за Аадвокатурата,„пред съда, органите на досъдебното производство, административните органи и други служби в страната адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е приравнен със съдията по отношение на дължимото му уважение и му се дължи съдействие като на съдия.“ Намираме отношението на Премиера, изразено пряко във вербалния му изказ и непряко в езика на жестовете на 10 април 2020г. в гр. Хасково, за недопустимо и оскърбително към всички български адвокати! Освен публично извинение, което освен министър Горанов, вече мислим, че дължите и Вие, г-н Борисов, настояваме:

Всички адвокати да бъдат третирани с необходимото уважение от всички държавни служители, включително и депутати и членове на правителството, така както повелява Законът и етиката.

На адвокатите да бъде предоставена адекватна възможност за упражняване на професията в условията на извънредно положение, като се премине незабавно към активно подобряване и стартиране на всякакви електронни услуги на държавни и общински органи и администрации, а съдилищата да възстановят поетапно и в разумен срок дейността си и гледането на дела.Адвокатите нямаме нужда от милостиня. Ние имаме едно оръдие на труда – законността!

За времето, в което адвокатите са лишени от възможност да упражняват професията си и дълга си към обществото да защитават правата и интересите на гражданите и юридическите лица, държавата да предостави адекватни компенсации, изразяващи се в отложени срокове за подаване на данъчни декларации до 30.06. 2020г и за внасяне на дължимите данъци и осигуровки до 30.09.2020г, както е предложил в нарочно писмо ВАдвС и, така както беше отложен срока за деклариране и плащане на други правни субекти;

увеличаване на нормативно признатите разходи за адвокатска дейност за 2019г. и 2020г. от 25% на 40%, както и парична субсидия в размер на минимална работна заплата за времето за материално затруднени адвокати за месеците март, април и май 2020г., като тези мерки бъдат приети до 27.04.2020г.!

 

Силната адвокатура е гаранция за силен имунитет на обществото спрямо нарушаването на правата и свободите му и истински гарант за Правова държава!

Настояваме за нужното уважение и адекватност на държавата към мисията и професията ни! Нуждаем се спешно от реституция на законността!

 

В случай, че за пореден път гласът на адвокатите не бъде чут или бъде обидно неглижиран, ще бъдем принудени да преминем към ефективни стачни действия в цялата страна, веднага след края на обявеното извънредно положение, както и да информираме всички международни адвокатски организации и съюзи!

 

За пореден път, Адвокатурата, в лицето на  Висшия Адвокатски съвет, не защити навременно и твърдо правата и достойнството на професията ни, поради което настоящото отворено писмо е изготвено и подкрепено от долу упоменатите членове на ФОБА!

Линк към изказването на Бойко Борисов тук.