Публикувано на 12.04.2020 / 9:15

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО БОЙКО БОРИСОВ ОТ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ БУРГАС

На 10.04.2020г. в гр.Хасково на отговор на журналистически въпрос ще бъдат ли подпомогнати адвокатите за вредите, които търпят от мерките, наложени във връзка с извънредното положение, Вие с присъщият си „народен“ изказ заявихте: „Айде, бе ся за адвокатите ли да дадем пари! Нямат пари адвокатите ли !?“ Като изключим типичният за Вас стил, изказ и диалект, е очевидно пренебрежителното Ви и обидно отношение към близо 14000 адвокати в страната. Интонацията и лексиката на изказването Ви са унизителни, иронизират адвокатите, накърняват професионалната ни чест и уронват престижа на Адвокатурата в обществото. Още повече, че интервюто и горното изказване бяха разпространени от средствата за масова информация, включително в интернет пространството и станаха достояние на огромна аудитория.

Г-н Министър-председател, надяваме се сте наясно, че адвокатите, упражняващи единствената конституционно уредена свободна професия, са също толкова данъкоплатци, колкото и всички останали свободно практикуващи професии и стопанските субекти в Държавата. Данъкоплатци, от чиито данъци се издържа милионната чиновническа армия, включая Народното събрание, Министерския съвет и още безбройни държавни структури. Адвокатите внасят в осигурителните фондове също толкова, колкото и останалите граждани, с тази разлика, че нашите осигуровки излизат от нашия джоб, а не се поемат от Държавата!

В условията на обявеното извънредно положение и наложените във връзка с него ограничения, адвокатите търпят също толкова икономически и социални несгоди, колкото и всички останали граждани и стопански субекти в страната. Надяваме се, Ви е известно, че съдилищата на практика преустановиха разглеждането на граждански, административни и наказателни дела, със съвсем малки изключения. Поради това, основната адвокатска дейност – процесуалното представителство беше преустановена почти изцяло. Същото е положението и с предоставянето на консултации на физически и юридически лица. И двете категории в момента са заети с грижа за физическото и икономическото си оцеляване, а разрешаването на правните си спорове са оставили за неясното и далечно бъдеще.

В Адвокатурата работят достойни, обществено ангажирани и трудолюбиви юристи, хора, които от Освобождението на страната и до настоящият момент са заемали и заемат едни от най-отговорните обществени длъжности. Адвокатите изкарват своята и на семействата си прехрана, със също толкова усилия и труд, колкото и останалите граждани в страната. Адвокатите не печелят от обществени поръчки, не са бенефициенти по национални и европейски проекти и не получават и една стотинка подкрепа от Държавата, но това не е основание за различното им третиране, тъкмо обратното.

В тази безпрецедентна ситуация е недопустимо Министър-председателят на страната, да проявява пренебрежително отношение и двойствен стандарт към представителите на една от най-високо образованите и значими за обществото професионални групи. Ситуацията изисква проява на мъдрост, справедливост и държавническо мислене, каквито със съжаление констатираме, че липсват. Липсват както в цитираното изказване, така и в решенията на Народното събрание и в изявлението на Министъра на финансите Горанов, който по безпрецедентен начин си позволи да охарактеризира над 800 000 български граждани, упражняващи свободни професии, в това число и адвокатите като маргинали. Трудните и извънредни ситуации, каквато е настоящата, г-н Министър-председател, изискват далновидност, кураж и справедлив подход към всички членове на обществото, а не непремерени и необосновани изказвания.

Адвокатите, г-н Борисов, са горди, достойни и независими хора, те нямат нужда от милостиня и подаяния. Те обаче имат изключително силно развито чувство за справедливост и непоносимост към погазването на закона и човешките права. Двойният стандарт, който се проявява у нас, говори единствено за подценяване и неглижиране на защитата на човешките права и свободи като цяло и на обществената значимост на адвокатската професия в частност. Мъдрите държавници, чиято цел е не да разделят, а да обединяват отделните членове и групи на обществото, особено в ситуации като настоящата, взеха единствено правилните в условията на криза решения за подпомагане на всички, засегнати от извънредните положения граждани и стопански субекти без изключения. Можете да вземете пример от правителствата на Англия, Германия и Гърция, които отпуснаха компенсации и на адвокатите като равнопоставени членове на обществото.

Много отделни колеги и обединения на адвокати в страната заявиха, че искат публично извинение от Министър-председателя за изказването му. Ние не очакваме такова, г-н Борисов. Първо защото сме далеч от мисълта, че манталитетът Ви позволява такова и второ, защото дори и да стане чудо и да се извините, не желаем демагогски и неискрени извинения. Това, което очакваме и настояваме да получим е равнопоставеното третиране на адвокатите, наред с всички останали членове на обществото и преустановяване на внушенията и непремерените изказвания на членове на Кабинета към представителите на Адвокатурата.