Публикувано на 21.02.2020 / 12:26

Комисията по петициите на Европейския парламент ще посети България за установяване на факти от 24 до 26 февруари 2020 г.

Целта на посещението е да даде възможност на представителите на комисията по петиции да се запознаят отблизо с позициите както на вносителите на петиции, така и на представителите на държавната администрация и други заинтересовани страни. Темите на петициите, във връзка с които се провежда посещението са предполагаеми нарушения на правата на потребителите, свързани с ролята на съдебните изпълнители, нарушението на правото на справедлив процес и нарушенията на Директива 93/13/ЕИО относно нелоялни условия в потребителските договори.

На 24.01.2019 г. Комисията на Европейския съюз отправи до България официално уведомително писмо за образуване на процедура за нарушение №2018/4083 – във връзка със спазване на правото на Съюза относно неравноправните клаузи в потребителските договори – Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори (Директива 1993/13), във връзка със задължението на националния съд ex officio да проверява неравноправния характер на договорните условия и начина на регламентиране в националното право на производствата във връзка със заповедите за изпълнение и заповедите за незабавно изпълнение.

 

Адвокат Светлозар Николов беше част от делегация на правозащитници за защита на петициите в Европейския парламент на 19.06.2018 г. и заяви: „Нашите управници явно не искат да променят законодателството чрез еволюция. Молим ви да спрете това безобразие, защото народа вече се готви за революция в България.“

Линк към изказването в Европейския парламент тук!