Публикувано на 07.06.2016 / 13:28

Кой е адвокат Светлозар Николов

Можем ли ние като граждани пряко да участваме в управлението на държавата? Има ли причина поради която ние гражданите се чувстваме безпомощни за да променим страната си?

Консултантска кантора „Светлозар Николов” е създадена през 2005 г., като правно-счетоводна кантора, а от 2009г. е специализирана изцяло в защитата на правата, финансовите интереси, движимото и недвижимо имущество на лица /физически и юридически/, изпаднали в невъзможност да погасяват задълженията си.

Кой е адвокат Светлозар николов

Адвокат Светлозар Николов

Кантората се ръководи от адвокат Светлозар Николов, който е роден на 11.01.1976г. в гр.Варна.  Завършил е Английска гимназия в Русия.

През 1996 завършва Икономически университет-Варна, Колеж по туризъм, специалност „Организация и управление на хотела и ресторанта”, а по-късно „География на туризма” в Геолого-географския факултет на Софийски университет „Свети Климент Охридски”. През 2004 г. завършва Право.

В края на 2008 г. реших, че трябва да направя нещо за да променя страната си, за да бъдем освободени от финансовото робство, корупцията, престъпността. Поради липсата на свобода и възможност да изразиш мнението си по медиите, поради незаинтересованост на държавните органи да обърнат внимание на реалните проблеми на обществото и заради поръчковите, очернящи статии, платени от мними недоброжелатели, реших да опитам да предизвикам някаква промяна.

Организирах над 100 протеста, живи вериги, палаткови лагери, подписки, блокади на границата, блокади на пътища. Опитах се да създам и политическа партия, участвах в изборите за кмет на Варна и се убедих, че системата не може да бъде променена по този начин.

Защо не може да бъде променена по тези начини?

Защото олигархията управлява всичко и на всяка една гражданска инициатива се изпращат подставени лица, които унищожават енергията и желанията на хората за промяна. Също така, веднага се формира изкуствена контра гражданска инициатива, която започва много добре да опонира на реалното ядро от хора, които се борят за промяна. Така се проваля всеки опит за предизвикване на промяна.

Чрез медиите се атакува всеки един човек, който има желание да направи нещо за страната си и иска да допринесе за промяна.
Във фейсбук се създават изкуствени профили, които започват да унищожават всяко гражданско обединение. И така всички тези форми на граждански инициативи не водят до никаква реална възможност за промяна и нямат никаква правна стойност.

В резултат на натрупания ми опит на обществен защитник, осъзнах че единствената възможност за създаване на промяна е при прякото ми участие в държавното управление. Поради това, че държавата ни е правова, то тя се управлява на основание законите. Тоест ние можем да упражняваме пряко властта си, чрез директна промяна на законите на страната ни.
Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в конституцията. Това гласи чл. 1 от Конституцията на РБ.

Как се осъществява тази държавна власт, непосредствено от народа?

Единствения начин за пряко участие на народа в управлението на държавата е събиране на подписи по поставени въпроси за провеждане на референдум.

В България към момента има ограничения по кои въпроси може да се поиска от гражданите да бъде проведен референдум.

Считам, че не може да има такова ограничение и следва да се преборим защото цялата държавна власт произтича от народа и ние трябва да имаме право да я упражняваме непосредствено без никакви ограничение. Именно поради това, гражданите следва да имат възможност да поставят всякакви въпроси без никакви ограничения, които са от компетентността на Народното събрание.

Другото ограничение е в това, че се изискват 400 000 подписа, които да бъдат събрани за три месеца за да може задължително да бъде проведен референдум по поставените въпроси.
Така поставеното ограничение поставя в невъзможност всеки един гражданин да повдигне въпрос, който счита за важен и при условие, че получи разумна подкрепа, народа да може да се произнесе при референдум. Непосилно е без доста големи финансови средства, организация и структура в страната да бъдат събрани 400 000 подписа за този изключително кратък срок от три месеца. Поради това предлагам да бъде променим закона, като бъде достатъчно да бъдат събрани 100 000 подписа в рамките на 12 месеца. Така ние гражданите ще имаме възможността пряко да участваме в управлението на държавата ни.

Нека да си представим, че само след една година страната ни може да бъде напълно променена, като ние гражданите ще имаме реална възможност пряко да участваме в управлението на държавата ни. Ние ще можем само при събрани 100 000 подписа да предизвикаме провеждането на референдум по всички въпроси, които считаме за важни.
Защо референдума е най-важната и единствена форма за пряко участие на гражданите?
При условие, че с „да” са гласували повече от половината от участвалите в референдума,  решението има силата на закона и това, което му противоречи не може да се прилага.

Всичко за организираната от мен подписка за произвеждане на референдум, тук:
На 1 юни 2016 г. започна подписка в подкрепа на Искане от инициативен комитет с председател адв. Светлозар Николов за произвеждане на Национален референдум за освобождение на България от финансово робство и управление чрез пряка демокрация.

Коментари 2 за
“Кой е адвокат Светлозар Николов”

 1. Ta n.a. каза:

  Подкрепям Ви!

 2. Ангел Баръмов каза:

  Предложения за политически промени в България
  29.07.2017
  Ангел Д. Баръмов, Добрич
  e-mail: angel.baramov@gmail.com

  ================ Предговор ================
  Съгласно член 159, алинея 1 от Конституцията, право на инициатива за избиране на Велико Народно Събрание имат най-малко една втора от народните представители и президентът.

  Съгласно член 159, алинея 2 от Конституцията, проектът за изменение на Конституцията, се разглежда от Народното събрание не по-рано от два месеца и не по-късно от пет месеца след внасянето му.

  Съгласно член 160, алинея 1 от Конституцията, Народното Събрание решава да се произведат избори за Велико Народно Събрание с мнозинство две трети от общия брой на народните представители.
  ================ Край на предговора ==========

  *** I. Предложение за петиция за президентска република ***

  Предлагам да бъде организирана петиция до Президента на републиката и до Народното Събрание за иницииране на избор на Велико Народно Събрание, което да създаде президентска република – като в САЩ, Русия и Франция.

  В Турция с референдум копираха този модел, защото той затвърждава единството на нацията и премахва кръчмарските сметки на партиите. Управлява само една партия и ако се провали, пада с трясък, а не извършва пренареждане и връщане на власт чрез новосформирано мнозинство в парламента.

  Правителството и цялата останала управленска част от държавната администрация трябва да бъдат съставени от току-що завършили висше образование (магистърска степен) младежи – без нито един ден трудов стаж след завършването си, за да не са били изкушени от корупция. Трябва да има открити обществени конкурси за членовете на висшата държавна администрация : правителство, председатели на държавните агенции, областни управители.

  Мандатът на всяко правителство трябва да е една година. След края на мандата си, членовете на висшата държавна администрация ще могат да заемат средни управленски постове в държавните институции и ще подпомагат дейността на следващото правителство. Така ще се създаде бързо една нова некорумпирана държавна администрация.

  Правителството трябва да публикува тримесечни отчети – като в едно акционерно дружество. Президентът трябва да одобрява тези отчети и същевременно да следи за сигурността на страната чрез Държавната Агенция за Национална Сигурност и постоянно действащ Консултативен Съвет за Национална Сигурност.

  Държавен модел за България : президентска република като във Франция. Там изборите за президент са около един месец и половина преди парламентарните. Който спечели президентските избори, почти сигурно печели и парламентарните. Държавното управление е двустепенно, подобно на акционерно дружество :
  * Надзорен съвет – президентска администрация ;
  * Изпълнителен съвет – правителство.

  Акционерите (избирателите) избират председателя на Надзорния Съвет (президента). Той назначава Изпълнителния Съвет (правителството). Ако има недоволство, правителството бива сменяно, без това да се отразява на стабилността на държавата и да се предизвикват нови парламентарни избори.

  Само при отчайващо лоши резултати на няколко поредни правителства, назначени от действащия президент, ще се наложи да се задейства парламентарна процедура по отзоваването му – англ.: impeachment (импийчмънт). Това ще става под натиск от народа, който ще може да отзове тези депутати, които поддържат проваления президент.

  *** II. Предложение за петиция за възможно отзоваване на депутати ***

  Предлагам да бъде организирана петиция до Президента на републиката и до Народното Събрание за иницииране на избор на Велико Народно Събрание, което да даде възможност за предсрочно прекратяване на пълномощията на всеки народен представител по искане на избирателите в неговия район.

  Великото Народно Събрание трябва да промени член 67, алинея 1 от Конституцията, където се урежда видът на мандата на народния представител – вместо сегашния свободен мандат той трябва да бъде задължителен (императивен). В допълнение, към член 72, алинея 1, където се изброяват възможните случаи за предсрочно прекратяване на пълномощията на народен представител, трябва да се добави точка 5 .

  Предсрочното прекратяване на мандата на депутат трябва да може да става веднъж годишно на референдум след подписка на една двадесета от избирателите в избирателния му район. Изискване за такава подписка има за предложение за произвеждане на местен референдум – член 27, алинея 1, точка 3 от закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

  Ако депутатите са избрани по пропорционална система, на мястото на отзования депутат ще влезе следващият в избирателната листа на неговата политическа формация. Ако депутатите са избрани по мажоритарна система, за овакантеното място ще трябва да се произведе нов избор.

  В САЩ и Великобритания съществува законодателство за предсрочно отзоваване на изборни длъжностни лица, описано в следните Интернет-страници :

  * https://en.wikipedia.org/wiki/Recall_election ;
  * http://www.ncsl.org/research/elections-and-campaigns/recall-of-state-officials.aspx ;
  * http://www.sos.ca.gov/elections/recalls/procedure-recalling-state-and-local-officials/ ;
  * https://en.wikipedia.org/wiki/Recall_of_MPs_Act_2015 ;
  * http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/25/pdfs/ukpga_20150025_en.pdf .

  *** III. Предложения за допълнителна охранителна дейност на МВР ***

  1) Използване на въоръжените сили за спиране на войната по пътищата :

  За ефективно и трайно спиране на ужасяващата война по пътищата на България, трябва правителството да разквартирова една голяма част от жандармерията в крайпътни застави в най-рисковите участъци от пътната мрежа на страната. При нарушение, регистрирано с радар и видеокамера, дежурните жандармеристи ще спират нарушителите и ще уведомяват областния отдел „Пътна полиция“ на МВР за изпращане на служител, който да състави наказателно постановление. Към 31.12.2016 г. съставът на жандармерията е 2 003 щатни бройки :
  http://www.mvr.bg/NR/rdonlyres/1A14D448-8710-47E6-B5AA-F5E316A49005/0/vakancii_31122016.pdf .

  Значителен принос за поддържане на денонощно дежурство ще бъде отзоваването на поне половината от мироопазващите ни части зад граница и използването им по нашите пътища – да опазват и нашия живот, а не само този на хората в другите държави. Те трябва да преминат в разпореждане на жандармерията.

  В помощ на жандармерията през деня могат да бъдат разположени и пожарникари в застави по околовръстните шосета на областните центрове. Съобразно гореспоменатия сайт, съставът на ГД на МВР „Пожарна Безопасност и Защита на Населението“ е 8 397 щатни бройки.

  Като допълнителен контингент за нощно дежурство биха могли да бъдат назначени пенсионирани офицери и сержанти от армията и полицията, мнозинството от които сега работят като ниско платени охранители.

  2) Изграждане на полицейски караулни помещения до спирките на градския транспорт :

  Във всяко караулно помещение трябва да има денонощна охрана от двама полицаи, с работно време : дневна смяна (12 часа), нощна смяна (12 часа), две денонощия почивка. Следователно за един денонощен караулен пост ще са необходими четири екипа от по двама души плюс един резервен екип за случай на отпуск или болест на някой полицай – общо 10 души.

  Освен за реда в района около спирката на градския транспорт, постовите полицаи ще следят и за спазването на правилата за движение, подобно на колегите си жандармеристи в извънградските застави.

  3) Процентен размер на глобите при нарушения на правилата за движение по пътищата :

  Поради голямото финансово разслоение на обществото, глобите с фиксиран размер са непосилно високи за голяма част от нарушителите или пък са пренебрежимо малки за една малка част от тях. В резултат, много от по-бедните нарушители не заплащат глобите, а по-богатите ги заплащат и продължават да нарушават правилата.

  Глобите за нарушения на правилата за движение трябва да бъдат определени като процентна ставка от застрахователната стойност на автомобила, с който е извършено нарушението. При достигане на сумата от неплатените глоби до половината от застрахователната стойност на автомобила, той трябва да бъде спиран от движение до изплащане на глобите.

  *** IV. Предложение за излизане от Европейския Съюз ***

  България трябва да излезе от Европейския Съюз, когато Великобритания го напусне и трябва да сключи двустранно търговско споразумение с нея за износ на хранителни стоки за нея.

  Досега Великобритания е плащала 60 милиарда евро годишна вноска в Европейския Съюз. От тях 40% са за субсидии на земеделски стоки – това са 24 милиарда евро годишно.

  Ако българското правителство получи уверение от английското правителство, че ще бъдат сключени договори за годишна доставка на плодове, зеленчуци и месо със субсидии, възлизащи на примерно 1/4 от тази сума, това ще се равнява на 6 милиарда евро субсидии. Тъй като субсидиите обикновено покриват около 1/3 от цената на селскостопанските стоки, тези 6 милиарда евро субсидии ще означават, че износът на селскостопански стоки от България за Великобритания ще бъде на стойност около 18 милиарда евро.

  Тези 18 милиарда евро се равняват на около 38% от Брутния Вътрешен Продукт (БВП) на България за 2016 година. Следователно, на един референдум, българските селскостопански производители, а и повечето български граждани ще гласуват масово за излизане от Европейския Съюз.

  Четох наскоро в Интернет, че английското правителство активизира търговските си контакти си с по-бедните страни извън Европейския Съюз. За съжаление, България е също бедна страна и българското правителство не бива да изпуска такъв шанс за подобряване на живота на народа.

  *** V. Предложение за излизане от НАТО ***

  На този Балкански кръстопът трябва да сме добре с всички победители във Втората Световна Война. Трябва да поддържаме въоръжен неутралитет, като Сърбия, Швейцария, Австрия, Швеция и Финландия.

  Когато бяхме съюзници с Русия, българската армия беше внушителна по численост и въоръжения. Руснаците не ни искаха прекомерни суми за самолетите, танковете, леко бронираните машини и оръдията си. Повечето кораби бяха строени в България.

  След разпадането на Съветския Съюз, победителите в Студената Война ни унищожиха бронираната техника и ни искат огромни суми за някой и друг самолет или кораб.

  Трябва една голяма част от малкото ни останала армия да бъде разпределена в разпръсната мрежа от бункери в крайпътни горски пояси, за да не може да бъде сериозно поразена при изненадващо нападение. В тези бункери трябва да има тежки картечници и голямокалибрени противовъздушни и противотанкови оръдия и ракети. Подобни германски бункери има покрай пътя Варна – Добрич, а из цяла Добруджа има засадени горски пояси.

  За маневриране между бункерите трябва да се използват малки, високоскоростни лекобронирани машини и мотоциклети с кош, оборудвани с леки картечници и с ръчно преносими противовъздушни и противотанкови ракети.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *