Публикувано на 12.04.2016 / 15:20

Изпълнителен лист

Заповедното производство е самостоятелно и специално производство пред съд, насочено да създаде съдебно изпълнително основание за принудително събиране на безспорни вземания и по същество е двуинстанционно/съгласно Тълкувателно решение № 4/2013 от 18.06.2014 г. по тълк. дело № 4/2013 г. на ОСГТК на ВКС/
И така, коя държава може да допусне, законно НЯ ‪#‎КОЙ‬ да се снабди с изпълнителен лист без да има реално проведено дело !?
Коя държава може да допусне, банките да имат право само с издаден от тях лист за дължима сума, да получат изпълнителен лист В ИМЕТО НА НАРОДА от съда !?
Коя държава, може да приема закони в полза на лихварите и във вреда на собствения си народ !?
Народа ли трябва да работи за държавата или държавата трябва да работи за народа !?
П.П.
Горепосоченото тълкувателно решение има задължителен характер, съгласно чл. 130, ал. 2 ЗСВ и е постановено с оглед необходимостта за уеднаквяване на практиката относно обжалваемостта на актовете, постановени в заповедното производство, а именно тези по: чл. 410 ГПК, чл. 413, ал. 1 ГПК, чл. 415, ал. 2 ГПК, чл. 416 ГПК – вр. чл. 404, т. 1 ГПК, чл. 419 ГПК, чл. 420 ГПК, чл. 423 ГПК/.
Екипът на bankstop.eu вече седма година професионално се бори за защита правата на кредитополучателите и длъжниците и е посветен да изгради общество, което да не робува на лихварската система! Бъди свободен в България!

Вашият коментар