За физически лица – консултация

Процедурата за сключване на договор за правна помощ се състои от първоначална консултация и евентуална втора консултация, приемане на отправеното предложение за възнаграждение на кантората, сключване на договор и плащане на първоначалната сума.

След подписването на договора и заплащане на първоначално договорената сума, кантората стартира подробен анализ на състоянието на длъжника и започва реална защита и съдействие.

1. Първоначалната консултация

Всеки длъжник има права, които трябва да бъдат защитавани. Всяка задлъжнялост и проблемите свързани с нея, имат различни решения, стъпки и действия, които могат да се констатиране при извършването на пълен анализ на задлъжнялостта по документи и получаване на отговори на въпроси при лична среща с екипа ни. И така за да бъдат дадени професионални правни, икономически и целесъобразни решения на Вашите проблеми трябва да бъде направена първоначална консултация.

Какво включва консултацията?

– Извършва се пълен анализ на задлъжнялостта Ви, която включва всички обвързани с договорите задължения и поръчителства на лицето или семейството към банки, лизингови дружества, финансови компании, физически лица, както и евентуалните Ви вземания и доходи.

– Получавате отговор на всички Ваши въпроси относно правата Ви и възможностите за защита.

– Получавате мнения за различните варианти за защита и се разясняват възможните стъпки и методи на действия.

– При желание от Ваша страна след приключване на консултацията, да продължите работата си с нашата кантората, може да получите предложение за сключване на договор за правна защита и съдействие, размера на възнаграждението на кантората, продължителността и начина на плащане.

2. Определяна на дата и час за консултацията

След получаване на документите по имейла или на адреса и заплащане на адвокатския хонорар за консултацията, ще се свържем с Вас за определяне на удобна дата, час и място за провеждането на консултацията. За постигане на максимална бързина и удобство на клиентите, по изключение консултацията може да бъде извършена и по скайпа.

3. Заплащане на консултацията

Консултацията може да бъде извършвана само на точно определена дата и час след заплащането й.
Таксата за първоначалната консултация се заплаща в брой, по куриер или по банков път.

4. Такса за първоначална консултация за физически лица се определя, като се взема предвид общата задлъжнялост, броят договори за кредит, броят на свързаните лица:

При общ размер на задлъжнялост от 5 000 лв до 50 000 лв – 60 лв до 100 лв;
При общ размер на задлъжнялост от 50 000 лв до 100 000 лв – 100 лв до 200 лв;
При общ размер на задлъжнялост от 100 000 лв до 200 000 лв – 150 лв до 300 лв;
При общ размер на задлъжнялост от 200 000 лв до 500 000 лв – 200 лв до 500 лв;
При общ размер на задлъжнялост от 500 000 лв до 1 000 000 лв – 300 лв до 900 лв;
При общ размер на задлъжнялост от 1 000 000 лв до 2 000 000 лв – 700 лв до 1 500 лв.

При повече от един договор цената се определя от кантората, след уточняване на техният брой и съдържание. Консултацията е устна с продължителност от 15 мин до 120 минути в зависимост от сложността, броя на договорите, броя на свързаните лица.

При желание от Ваша страна за втората консултация, бихме искали да знаете, че таксата ще бъда в размер на 1/2 от първоначалната, но не по-малко от 60 лв.

5. Изпращане копия на документите

За Ваше удобство можете да изпратите сканирани документите на имейла ни или да изпратите копия на следния адрес:
Гр.Варна 9004, ул.Ангел Кънчев 19, ет.2, ап.1
Изпращането на документите има за цел да можем да предоставим професионална и своевременна защита на клиенти от цялата страна, както и спестяване на Вашето време.

6. Необходими копия на документи за консултацията:

Описание на случая в свободен текст до адвоката и всички въпроси на които бихте искали да получите отговор
Договори за кредит
Кореспонденция с банките/кредиторите/
Анекси към договорите за кредит
Договорните ипотеки
нотариални актове на ипотекираните недвижими имоти
Копия на документи от образувани изпълнителни дела
Получени съобщения и писма от банките /кредиторите/

Във връзка с голямата натовареност на кантората и политиката ни за оптимална организираност сме определили следните правила:
При уговорен час за консултация и неявяване на клиента, платената такса не се връща.
При уговорен час за консултация и закъснение в рамките над 15 минути без през това време да има обаждане от клиента, консултация не се провежда и не се дължи връщане на платената такса.
Ние ще положим всички усилия консултацията да започне в уговореното време, но е възможно да се наложи да изчакате.