Дела

Висшият дисциплинарен съд оправда изцяло адв. Светлозар Николов по скалъпена жалба

Жалба от Атанас Митев

Протокол от 31.07.2017 дд.31

Протокол от 19.09.2017 д.д.31

Решение по д.д.31 на ДС при АК Варна

Проткол от 14.12.2017 г. по д.д.51 Висш ДС

Решение по д.д.51 Висш ДС

Другарски съд

Дисциплинарен съд I състав при адвокатска колегия Варна, протокол от 20.01.2017

Дисциплинарен съд I състав при адвокатска колегия Варна, протокол от 15.02.2017

Дисциплинарен съд I състав при адвокатска колегия Варна, протокол от 02.03.2017

Дисциплинарен съд I състав при адвокатска колегия Варна, протокол от 28.03.2017

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД ПРИ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА, РЕШЕНИЕ от 28.03.207

Висш дисциплинарен съд, протокол от 23.06.2017

Висш дисциплинарен съд, протокол от 13.07.2017

Висш дисциплинарен съд, протокол от 08.09.2017

Висш дисциплинарен съд, протокол от 11.09.2017

Как съдии с банкови кредити се саморазправят с неудобни адвокати

Жалба от съдия Николина Дамянова

Протокол от 28.09.2017

Протокол от 12.10.2017

Протокол от 23.11.2017

Протокол Дисциплинарен съд IV състав при адвокатска колегия – Варна

Решение на Дисциплинарен съд  при Адвокатска колегия – Варна от 11.12.2017

Как по скалъпена жалба се наказва адвокат, който публикува онлайн полезна потребителска информация

Запитване от адвокат Диана Белчева

Протокол на Дисциплинарен съд III състав при адвокатска колегия – Варна от 25.07.2017

Протокол на Дисциплинарен съд III състав при адвокатска колегия – Варна от 17.08.2017

Решение на Дисциплинарен съд при Адвокатска колегия – Варна III състав

Как се наказва адвокат за това, че публично във фейсбук говори критикувайки дейността на членове на органите на адвокатурата

Протокол от 11.12.2017 г.

Протокол Дисциплинарен съд IV състав при адвокатска колегия – Варна от 09.01.2017

Решение Дисциплинарен съд IV състав при адвокатска колегия – Варна от 09.01.2017