Публикувано на 08.06.2016 / 12:37

Въпрос №9 от Подписка за Референдум БанкСтоп

Въпрос №9 от Подписка за Референдум БанкСтоп:
Да се провежда ли национален референдум по всички въпроси от компетентността на Народното събрание, поискан от инициативен комитет с подписка от 100 000 подписа, събирани в продължение на не повече от една година?

 

Можете да свалите бланка с всички 9 въпроса за подписката от тук: Blanka Podpiska BankStop Referendum

Пояснения:

9. Да се провежда ли национален референдум по всички въпроси от компетентността на Народното събрание, поискан от инициативен комитет с подписка от 100 000 подписа, събирани в продължение на не повече от една година ?

Можем ли ние като граждани пряко да участваме в управлението на държавата? Има ли причина поради която ние гражданите се чувстваме безпомощни за да променим страната си?

В края на 2008 г. реших, че трябва да направя нещо за да променя страната си за да бъдем освободени от финансовото робство, корупцията, престъпността! Поради липсата на свобода и възможност да изразиш мнението си по медиите, поради незаинтересованост на държавните органи да обърнат внимание на реалните проблеми на обществото, се опитах да повлияя за промяна, като гражданин и организирах над 100 протеста, живи вериги, палаткови лагери, подписки, блокади на границата, блокади на пътища. Опитах се да създам и политическа партия, участвах в изборите за кмет на Варна и се убедих, че системата не може да бъде променена по този начин. Защо не може да бъде променена така!?

Защото олигархията управлява всичко и на всяка една гражданска инициатива се изпращат подставени лица, които деструктивно унищожават енергията и желанията на хората за промяна. Също така веднага се формира изкуствена контра гражданска инициатива, която започва много добре да опонира на реалното ядро от хора, които се борят за промяна. Така се проваля всеки опит за предизвикване на промяна. Чрез медиите се атакува всеки един човек, който има желание да направи нещо за страната си и иска да допринесе за промяна. Във фейсбук се създават изкуствени профили, които започват да унищожават всяко гражданско обединение. И така всички тези форми на граждански инициативи не водят до никаква реална възможност за промяна и нямат никаква правна стойност.

В резултат на натрупания ми опит на обществен защитник, осъзнах че единствената възможност за създаване на промяна е при прякото ми участие в държавното управление. Поради това, че държавата ни е правова, то тя се управлява на основание законите. Тоест ние можем да упражняваме пряко властта си, чрез директна промяна на законите на страната ни.
Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в конституцията. Това гласи чл.1 от Конституцията на РБ.

Как се осъществява тази държавна власт, непосредствено от народа?
Единствения начин за пряко участие на народа в управлението на държавата е събиране на подписи по поставени въпроси за провеждане на референдум.

В България към момента има ограничения по кои въпроси може да се поиска от гражданите да бъде проведен референдум. Считам, че не може да има такова ограничение и следва да се преборим защото цялата държавна власт произтича от народа и ние трябва да имаме право да я упражняваме непосредствено без никакви ограничение. Именно поради това, гражданите следва да имат възможност да поставят всякакви въпроси без никакви ограничения, които са от компетентността на Народното събрание.

Другото ограничение е в това, че се изискват 400 000 подписа, които да бъдат събрани за три месеца за да може задължително да бъде проведен референдум по поставените въпроси. Така поставеното ограничение поставя в невъзможност всеки един гражданин да повдигне въпрос, който счита за важен и при условие, че получи разумна подкрепа, народа да може да се произнесе при референдум. Непосилно е без доста големи финансови средства, организация и структура в страната да бъдат събрани 400 000 подписа за този изключително кратък срок от три месеца. Поради това предлагам да бъде променим закона, като бъде достатъчно да бъдат събрани 100 000 подписа в рамките на 12 месеца. Така ние гражданите ще имаме възможността пряко да участваме в управлението на държавата ни.

Нека да си представим, че само след една година страната ни може да бъде напълно променена, като ние гражданите ще имаме реална възможност пряко да участваме в управлението на държавата ни. Ние ще можем само при събрани 100 000 подписа да предизвикаме провеждането на референдум по всички въпроси, които считаме за важни.
Защо референдума е най-важната и единствена форма за пряко участие на гражданите?

При условие, че с „да” са гласували повече от половината от участвалите в референдума, то решението има силата на закона и това, което му противоречи не може да се прилага.

Вашият коментар