Публикувано на 08.06.2016 / 12:34

Въпрос №8 от Подписка за Референдум БанкСтоп

Въпрос №8 от Подписка за Референдум БанкСтоп:
Да имат ли право всички потърпевши лица и организации да завеждат колективни искове, без да им се налагат ограничения от държавата или съда?

 

Можете да свалите бланка с всички 9 въпроса за подписката от тук: Blanka Podpiska BankStop Referendum

Пояснения:

8. Да имат ли право всички потърпевши лица и организации да завеждат колективни искове, без да им се налагат ограничения от държавата или съда ?

България е тотално разпродадена и се управлява от големи компании, които са се организирали в тайни и явни монополи и картели с цел упражняване на пълен контрол върху пазара. За българския гражданин остава единствена възможност да повлияе върху дейността на тези компании и да си защити правата е да потърси съдебна защита.

Тази съдебна битка може да проведен много трудно от един потребител, който да се изправи срещу силна компания и поради това, от изключително значение е възможността за завеждане на колетивни искове от група потърпевши граждани.

За съжаление в България нямаме никакав такава практика, въпреки, че формално имаме законова възможност от 2007 г. насам. Пречката за това, е че законово е дадена възможност на съда да субективно да преценя дали гражданите или организациите ще могат имат възможност сериозно и добросъвестно да защитят увредения интерес, да понесат тежестите, свързани с водене на делото, включително разноските.

Чрез така поставените ограничения единствената възможност за завеждане на колективен иск е от страна на държавния орган Комисия за защита на потребителите.

При отпадането на това ограничение гражданите ще могат да завеждат колективни искове срещу големите компании, което ще може да ги спре да продължат да нанасят огромни вреди.

Вашият коментар